Vítejte na našich stránkách

Jsem externí poradce pro podnikovou ekologii zejména v oblasti odpadového hospodářství.

 

Spolupráce s námi Vám zajistí bezstarostné fungování vašeho podniku z pohledu ochrany životního prostředí.
Důkazem je stále vzrůstající počet spokojených zákazníků.

 

Pomáhám podnikajícím subjektům vyhnout se vysokým sankcím, které v oblasti ochrany životního prostředí ukládají zákonné normy.

Výtah ze Zákona o odpadech:

Fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje, uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu do výše 1.000.000,- Kč.

 

 

Kontakt

Ing. Lucie Hrabčuková

Kladská 1425
Ústí nad Orlicí
562 06


+420 731 805 962