POZOR - Povinnost zpracovat hlášení v elektronické podobě v systému ISPOP za rok 2015, platí již pro všechny ohlašovatelé.

Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP byly rozděleny do tří etap. Postupný náběh ohlašovacích povinností je dán přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
 

1. etapa

Prostřednictvím ISPOP hlásíli v roce 2010
    • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2009 povinnost hlásit do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).

 

2. etapa

Prostřednictvím ISPOP hlásíli v roce 2011
  1. ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
  2. provozovatelé činností dle přílohy č. I nařízení ES č. 166/2006, kterým nevznikla povinnost hlásit do IRZ,
  3. ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ,
  4. ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010.
 

3. etapa

Prostřednictvím ISPOP hlásí v roce 2012 a dále
všichni, kteří jsou povinni hlásit dle
    • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
    • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
    • zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
    • zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

 

V roce 2016 se ohlašuje za ohlašovací období 2015 v elektronické podobě a ve stanoveném datovém standartu pro MŽP.

 

My Vám nabízíme kompletní službu v této oblasti.

Zpracujeme Vám Hlášení o produkci a nakládání s odpady, a následně podáme
hlášení v elektronické podobě ve stanoveném datovém standartu do systému ISPOP.

 


Kontakt

Ing. Lucie Hrabčuková

Kladská 1425
Ústí nad Orlicí
562 06


+420 731 805 962